Công ty VINASET chuyên cung cấp dịch vụ visa xuất nhập cảnh hơn 100 nước trên thế giới
Thành viên
Tài khoản
Mật khẩu

Đăng ký - Quên mật khẩu

Bộ ngoại giao Việt Nam
Miễn thị thực cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài
Cơ quan đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài
Thống kê truy cập
 Đang truy cập: 116
 Số truy cập hôm nay: 13,283
 Số Click hôm nay: 13,296
 Tổng lượt truy cập: 66,160,785

IP: 3.235.24.113

Vé máy bay giá rẻ nhất từ Hà Nội - Việt Nam đi St Paul - Hoa Kỳ: 17.928.789 đ

Đặt vé máy bay

Điểm khởi hành
Điểm đến
Ngày đi Ngày về
Số Người Người lớn (từ 12 tuổi trở lên)

Trẻ em (từ 2 - dưới 12 tuổi) Em bé (dưới 2 tuổi)BẢNG GIÁ VÉ MÁY BAY RẺ NHẤT TRONG THÁNG 05 NĂM 2022 TỪ HÀ NỘI - VIỆT NAM đi ST PAUL - HOA KỲ

Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6Thứ 7Chủ nhật
1
1/4

 

 

2
2

 

 

3
3

 

 

4
4

 

 

5
5

 

 

6
6

 

 

7
7

 

 

8
8

 

 

9
9

 

 

10
10

 

 

11
11

 

 

12
12

 

 

13
13

 

 

14
14

 

 

15
15

 

 

16
16

 

 

17
17
17.928.789đ-AA
22.088.350đ-DL
29.308.000đ-NH
34.332.990đ-TK
36.561.000đ-VN
47.770.714đ-JL
64.163.850đ-BR
64.463.580đ-UA
72.493.460đ-OZ
88.094.000đ-KE
18
18
23.891.393đ-DL
39.268.000đ-VN
42.600.800đ-TK
47.550.063đ-AA
47.818.896đ-JL
49.715.000đ-KE
55.964.020đ-EK
63.402.680đ-BR
64.377.060đ-UA
64.858.160đ-QR
70.333.000đ-OZ
70.513.800đ-NH
88.376.000đ-CI
93.400.147đ-AC
19
19
20.464.000đ-JL
34.392.730đ-TK
37.198.017đ-AA
38.508.000đ-NH
39.446.000đ-VN
40.278.800đ-QR
44.185.970đ-DL
64.163.850đ-BR
64.639.710đ-UA
66.114.000đ-OZ
71.084.000đ-KE
20
20
18.085.341đ-AA
31.018.953đ-DL
36.973.000đ-VN
47.957.809đ-JL
51.070.000đ-KE
55.629.270đ-EK
64.391.480đ-UA
64.510.960đ-NH
64.858.160đ-QR
70.318.000đ-OZ
88.261.000đ-CI
119.729.535đ-AC
21
21
35.959.000đ-VN
37.198.017đ-AA
45.612.520đ-DL
47.453.130đ-EK
47.763.158đ-JL
50.914.100đ-QR
64.361.610đ-BR
64.767.430đ-UA
64.887.940đ-NH
66.975.000đ-OZ
71.084.000đ-KE
22
22
20.136.806đ-AA
26.236.598đ-JL
33.616.840đ-QR
36.086.000đ-VN
40.187.000đ-NH
42.649.210đ-TK
55.964.020đ-EK
64.361.610đ-BR
64.463.580đ-UA
73.173.260đ-OZ
129.290.954đ-AC
23
23
26.706.000đ-JL
29.517.030đ-DL
37.518.343đ-AA
43.833.000đ-QR
55.964.020đ-EK
64.361.610đ-BR
64.887.940đ-NH
66.975.000đ-OZ
69.609.460đ-UA
129.261.263đ-AC
24
24
26.089.922đ-AA
29.268.000đ-NH
30.228.000đ-JL
34.392.730đ-TK
36.758.000đ-VN
44.177.730đ-DL
44.304.420đ-UA
64.163.850đ-BR
66.975.000đ-OZ
71.084.000đ-KE
25
25
18.032.360đ-AA
23.895.923đ-DL
30.235.000đ-JL
40.739.000đ-VN
42.450.420đ-TK
49.715.000đ-KE
50.078.830đ-QR
52.676.260đ-UA
55.629.270đ-EK
63.375.900đ-BR
64.496.540đ-NH
72.738.600đ-OZ
88.261.000đ-CI
131.072.154đ-AC
26
26
27.899.230đ-QR
37.262.777đ-AA
42.954.000đ-KE
44.177.730đ-DL
45.636.210đ-UA
47.845.740đ-JL
57.415.000đ-VN
62.784.000đ-NH
66.115.700đ-BR
70.318.000đ-OZ
27
27
25.304.221đ-DL
33.786.086đ-AA
39.287.290đ-NH
48.234.000đ-VN
51.402.000đ-JL
55.629.270đ-EK
58.122.900đ-UA
72.738.600đ-OZ
87.996.000đ-KE
88.261.000đ-CI
131.030.789đ-AC
28
28
25.350.360đ-EK
26.497.000đ-NH
35.959.000đ-VN
37.262.777đ-AA
42.794.440đ-TK
45.604.280đ-DL
50.060.060đ-UA
50.859.560đ-QR
50.964.191đ-JL
51.266.000đ-KE
64.163.850đ-BR
72.738.600đ-OZ
29
29
30.228.000đ-JL
31.023.007đ-DL
33.473.307đ-AA
39.526.250đ-NH
42.450.420đ-TK
49.933.370đ-UA
55.964.020đ-EK
63.375.900đ-BR
63.788.000đ-QR
73.173.260đ-OZ
88.593.000đ-VN
129.290.954đ-AC
30
1
18.171.512đ-AA
26.870.000đ-JL
44.698.910đ-NH
55.964.020đ-EK
62.585.000đ-OZ
63.995.960đ-BR
69.673.320đ-UA
129.261.263đ-AC
31
2
23.707.510đ-TK
26.497.000đ-NH
33.786.086đ-AA
44.177.730đ-DL
48.101.306đ-JL
64.163.850đ-BR
68.527.960đ-UA
72.738.600đ-OZ
87.996.000đ-KE
111.610.000đ-VN

Ghi chú:

AA: American Airlines
DL: Delta
NH: ANA
TK: Turkish Airlines
VN: Vietnam Airlines
JL: Japan Airlines
BR: EVA Air
UA: United
OZ: Asiana Airlines
KE: Korean Air
EK: Emirates
QR: Qatar Airways
CI: China Airlines
AC: Air Canada

Giá vé máy bay tháng 06/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi St Paul - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 07/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi St Paul - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 08/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi St Paul - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 09/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi St Paul - Hoa Kỳ
Giá vé máy bay tháng 10/2022 từ Hà Nội - Việt Nam đi St Paul - Hoa Kỳ


Vé máy bay Hà Nội đi Amsterdam
Vé máy bay Hà Nội đi Atlanta
Vé máy bay Hà Nội đi Austin
Vé máy bay Hà Nội đi Bangkok
Vé máy bay Hà Nội đi Barcelona
Vé máy bay Hà Nội đi Bắc Kinh
Vé máy bay Hà Nội đi Busan
Vé máy bay Hà Nội đi Chengdu
Vé máy bay Hà Nội đi Copenhagen
Vé máy bay Hà Nội đi Fort Worth
Vé máy bay Hà Nội đi Frankfurt
Vé máy bay Hà Nội đi Fukuoka
Vé máy bay Hà Nội đi Geneva
Vé máy bay Hà Nội đi Quảng Châu
Vé máy bay Hà Nội đi Hong Kong
Vé máy bay Hà Nội đi Honolulu
Vé máy bay Hà Nội đi Jakarta
Vé máy bay Hà Nội đi Kaohsiung
Vé máy bay Hà Nội đi Kuala Lumpur
Vé máy bay Hà Nội đi Luân Đôn
Vé máy bay Hà Nội đi Los Angeles
Vé máy bay Hà Nội đi Luang Prabang
Vé máy bay Hà Nội đi Madrid
Vé máy bay Hà Nội đi Manila
Vé máy bay Hà Nội đi Marseille
Vé máy bay Hà Nội đi Melbourne
Vé máy bay Hà Nội đi Metz/Nancy
Vé máy bay Hà Nội đi Miami
Vé máy bay Hà Nội đi Moscow
Vé máy bay Hà Nội đi Nagoya
Vé máy bay Hà Nội đi New York
Vé máy bay Hà Nội đi Nice
Vé máy bay Hà Nội đi Osaka
Vé máy bay Hà Nội đi Oslo
Vé máy bay Hà Nội đi Paris
Vé máy bay Hà Nội đi Phnom Penh
Vé máy bay Hà Nội đi Portland
Vé máy bay Hà Nội đi Prague
Vé máy bay Hà Nội đi San Francisco
Vé máy bay Hà Nội đi Seattle
Vé máy bay Hà Nội đi Seoul
Vé máy bay Hà Nội đi Thượng Hải
Vé máy bay Hà Nội đi Siem Reap
Vé máy bay Hà Nội đi Singapore
Vé máy bay Hà Nội đi St Paul
Vé máy bay Hà Nội đi Sydney
Vé máy bay Hà Nội đi Đài Bắc
Vé máy bay Hà Nội đi Tokyo
Vé máy bay Hà Nội đi Toulouse
Vé máy bay Hà Nội đi Vancouver
Vé máy bay Hà Nội đi Viêng Chăn
Vé máy bay Hà Nội đi Washington
Vé máy bay Hà Nội đi Yangon
Vé máy bay Hà Nội đi Zurich
Vé máy bay Amsterdam đến St Paul
Vé máy bay Atlanta đến St Paul
Vé máy bay Austin đến St Paul
Vé máy bay Bangkok đến St Paul
Vé máy bay Barcelona đến St Paul
Vé máy bay Bắc Kinh đến St Paul
Vé máy bay Busan đến St Paul
Vé máy bay Chengdu đến St Paul
Vé máy bay Copenhagen đến St Paul
Vé máy bay Fort Worth đến St Paul
Vé máy bay Frankfurt đến St Paul
Vé máy bay Fukuoka đến St Paul
Vé máy bay Geneva đến St Paul
Vé máy bay Quảng Châu đến St Paul
Vé máy bay Hong Kong đến St Paul
Vé máy bay Honolulu đến St Paul
Vé máy bay Jakarta đến St Paul
Vé máy bay Kaohsiung đến St Paul
Vé máy bay Kuala Lumpur đến St Paul
Vé máy bay Luân Đôn đến St Paul
Vé máy bay Los Angeles đến St Paul
Vé máy bay Luang Prabang đến St Paul
Vé máy bay Madrid đến St Paul
Vé máy bay Manila đến St Paul
Vé máy bay Marseille đến St Paul
Vé máy bay Melbourne đến St Paul
Vé máy bay Metz/Nancy đến St Paul
Vé máy bay Miami đến St Paul
Vé máy bay Moscow đến St Paul
Vé máy bay Nagoya đến St Paul
Vé máy bay New York đến St Paul
Vé máy bay Nice đến St Paul
Vé máy bay Osaka đến St Paul
Vé máy bay Oslo đến St Paul
Vé máy bay Paris đến St Paul
Vé máy bay Phnom Penh đến St Paul
Vé máy bay Portland đến St Paul
Vé máy bay Prague đến St Paul
Vé máy bay San Francisco đến St Paul
Vé máy bay Seattle đến St Paul
Vé máy bay Seoul đến St Paul
Vé máy bay Thượng Hải đến St Paul
Vé máy bay Siem Reap đến St Paul
Vé máy bay Singapore đến St Paul
Vé máy bay St Paul đến St Paul
Vé máy bay Sydney đến St Paul
Vé máy bay Đài Bắc đến St Paul
Vé máy bay Tokyo đến St Paul
Vé máy bay Toulouse đến St Paul
Vé máy bay Vancouver đến St Paul
Vé máy bay Viêng Chăn đến St Paul
Vé máy bay Washington đến St Paul
Vé máy bay Yangon đến St Paul
Vé máy bay Zurich đến St Paul

Vé máy bay giá rẻ nhất

Vé máy bay nội địa
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Nẵng
Vé máy bay Hà Nội đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Hà Nội đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Hà Nội đi Cần Thơ
Vé máy bay Hà Nội đi Đà Lạt
Vé máy bay Hà Nội đi Điện Biên
Vé máy bay Hà Nội đi Đồng Hới
Vé máy bay Hà Nội đi Huế
Vé máy bay Hà Nội đi Nha Trang
Vé máy bay Hà Nội đi Phú Quốc
Vé máy bay Hà Nội đi Pleiku
Vé máy bay Hà Nội đi Qui Nhơn
Vé máy bay Hà Nội đi Tam Kỳ
Vé máy bay Hà Nội đi Tuy Hòa
Vé máy bay Hà Nội đi Vinh
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Nẵng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Cà Mau
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đà Lạt
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Đồng Hới
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Hải Phòng
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Huế
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Nha Trang
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Phú Quốc
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Pleiku
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Qui Nhơn
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tam Kỳ
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Thanh Hóa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Tuy Hòa
Vé máy bay Thành phố Hồ Chí Minh đi Vinh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hà Nội
Vé máy bay Đà Nẵng đi Thành phố Hồ Chí Minh
Vé máy bay Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuật
Vé máy bay Đà Nẵng đi Cần Thơ
Vé máy bay Đà Nẵng đi Đà Lạt
Vé máy bay Đà Nẵng đi Hải Phòng
Vé máy bay Đà Nẵng đi Nha Trang
Vé máy bay Đà Nẵng đi Pleiku
Vé máy bay Đà Nẵng đi Vinh